Prijs

Goed Gespeeld werkt met groepen kinderen van minimaal 10 en maximaal 20. Deze groep groottes zijn gebasseerd op onze ervaringen. Te kleine groepen werkt tegen het werken in groepen. Te grote groepen gaat ten koste van de begeleiding per individu.

Om differentiatie mogelijk te houden werkt Goed Gespeeld in 3 verschillende leeftijdsgroepen. 4, 5 en 6 jaar, 7, 8 en 9 jaar en 10, 11 en 12 jaar.

Prijs van 10-15 kinderen = 4,50 Euro per kind per uur. Prijs vanaf het 16e kind tot 20e kind = 3,00 Euro per kind per uur.

Op aanvraag kunnen offertes op maat aangevraagd worden.

Voor de vakantie programma's gelden verschillende prijzen. Ook deze kunnen in aanvraag op maat worden gemaakt.

Algemende voorwaarden downloaden

Voorwaarden locatie/kinderen

Goed-Gespeeld gaat er in de boven genoemde prijs van uit dat de BSO beschikt of kan beschikken over een binnensport locatie inclusief materiaal. Met binnensport locatie wordt bedoelt een standaard gymzaal met standaard materialen. Evt. zouden sommige thema's afhankelijk van het weer buiten kunnen worden gegeven en anderen in een andere zaal/ruimte.

Mocht een BSO niet over de juiste sportlocatie beschikken dan kan Goed-Gespeeld tegen meerprijs een gechikte locatie regelen.
Goed-Gespeeld gaat er vanuit dat er gebruik gemaakt kan worden van de juiste sportlocatie daarom gaat Goed-Gespeeld er ook vanuit dat kinderen de juiste sportkleding mee hebben. Met juiste sportkleding wordt bedoelt, sportschoenen geschikt voor binnen (dus geen zwarte zolen) en een sport tenu. Wanneer een kind zijn/haar sportkleding niet mee heeft kan hij/zij helaas niet mee doen met de les. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Goed-Gespeeld en kunnen er dus geen kosten in mindering worden gebracht.